2006-10-27

HUNGIS Alapítvány díjazta a 2006. évi diplomaterv, szakdolgozat és szakközépiskolai záródolgozat pályázat nyerteseit

Bíró László földmérő és térinformatikai technikus jelölt záródolgozatának címlapja
(Pollack Mihály Műszaki Középiskola). Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

HUNAGI Különdíjban részesült a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Informatikai Tanszék pályázója

Dr. Berencei Rezső, HUNGIS Alapítvány ügyvezető igazgatója szívességéből közreadjuk a 2006. évi diplomaterv- szakdolgozat és szakközépiskolai záródolgozatokra beérkezett pályaművek összefoglaló értékeléséről és díjazásáról hozott határozatot.
I.

Az egyetemi és főiskolai diplomaterv- és szakdolgozat-pályázatra határidőre beérkezett 10 pályázat, amelyek mindegyike megfelelt a kiírás tartalmi és formai követelményeinek.

A pályázatok oktatási intézmények szerinti megoszlása:
BME 2 pályamű
Kaposvári Egyetem 2 pályamű
Miskolci Egyetem 2 pályamű
Budapesti Corvinus Egyetem 1 pályamű
Pannon Egyetem 1 pályamű
Szegedi Tudományegyetem 1 pályamű
Veszprémi Egyetem 1 pályamű

Általános értékelés:
- A pályaművek mindegyike gyakorlati jellegű. Öt pályázó fejlesztést, öten alkalmazásokat mutattak be egy-egy konkrét feladat megoldásával. A feladatok megválasztása az esetek többségében nagyon jó, nyilván a kiírók jól ismerik azokat a problémákat, amelyek megoldására alkalmasak a térinformatikai alkalmazások.
- A pályaművek legtöbbjét a szakmai problémák szakszerű megoldása jellemzi.
- Általában a szép, gondos kivitelezés jellemzi a legtöbb pályaművet, jóllehet néhány pályázatban a fogalmazás nehézkes, a kifejezések nem pontosak.
Összességében mind mennyiségben, mind minőségben az idei pályázat eredményes volt, értékes pályaműveket küldtek be a pályázók.
Mind ezek alapján a bíráló bizottság véleményének meghallgatása után a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma a következő határozatot hozta:

I. díjra (50 000.- Ft.):
Papp Ágnes: Környezeti szempontú intelligens földminősítési rendszer térbeli
adatmodelljének tervezése és megvalósítása relációs adatbázis-
ban
(Pannon Egyetem, Automatizálási Tanszék, Műszaki Informatika Szak)

II. díjra (40 000 – 40 000.- Ft.):
Jombach Sándor: Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a tájépítészetben
(Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar)

Perényi Tamás: GPS információk megjelenítése 3D térképen
(Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport)

Tölgyesi János: Beszéd alapú mobil navigációs rendszer fejlesztése
(BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar)


III. díjra (30 000 – 30 000.- Ft.)
Kertész Imre: GPS/INS mérések térinformatikai elemzés
(BME, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

Somogyi Viola: Felszíni vízminőségi modellezés térinformatikai környezetben a
Veszprémi Séd egy szakaszán
(Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki és Kémiai Technológiai Tanszék)

Különdíjak:

Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)
Micsinai Richárd Péter: Vidékfejlesztési adatok GIS adatbázisba rendezése és
elemzése térinformatikai módszerekkel Somogy megyei
mikrotérségben
(Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Informatikai Tanszék)

graphIT Kft.
Barcsák Gergely: GEOMEDIA WEB MAP alatti geoinformatikai rendszer fejlesz-
tése
(Miskolci Egyetem, Földtani és Geofizikai Intézet, Geofizikai Tanszék)


II.

Az idei évben először írt ki az Alapítvány pályázatot szakközépiskolai térinformatikai tárgyú záródolgozatokra. A pályázatra 4 pályamű érkezett, ezeket a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola végzős hallgatói nyújtották be. Sajnálatos, hogy a többi szakközépiskolában nem éltek ezzel a lehetőséggel, pedig a pályázati felhívást 8(!) szakközépiskolába küldtük el.
Az előzetes feldolgozás alapján 3 pályamű került részletes szakmai bírálatra, 1 pályaműnek nincs térinformatikai vonatkozása.
A részletes szakmai bírálat alapján a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma
15 000 – 15 000.- forintos díjban részesítette:

Kovács Róbert: Tájfutó térkép készítése OCAD térképszerkesztővel
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

Kispál Gyula: Digitális domborzatábrázolás
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

Bíró László: Mikrodomborzatos terepmodell készítése
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

A díjak átadására a XV. Térinformatika az oktatásban c. konferencián került sor október 25-én.
Képriport: www.hunagi.hu Photo collection... Events ... 2006

2006-10-18

XV. Térinformatika az oktatásban konferencia

A "K" épület. Kép: Molnár József László, BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék szívességéből. HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

XV. Térinformatika az oktatásban konferencia
Budapest, 2006. október 25
A konferencia programja itt
Bővebb információ:Dr. Berencei Rezső ügyvezető igazgató
HUNGIS Alapítvány1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. ép.T/fax:061 356 6794, 30 525 0167
www. hungis.hu


Közel félszáz tagja van a HUNAGI hallgatói/diák tagozatának

HUNAGI büszke 47 hallgatói és diák tagjára!

Köszönet a mentornak Prof.Dr.Márkus Bélának,
a Nyugat Magyarország Egyetem Geoinformatikai Kar dékánjának és a
diáktagsági 50-es keret szponzorának az ESRI Magyarországnak.

Diáktagjaink a jelentkezés sorrendjében:

1 Mikus Dezső NyME GEO
2 Keszei Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
3 Ódor Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem GEO UNIGIS tagozat
4 Varga Kinga Georg-August Egyetem Göttingen, Földrajzi Intézet
5 Kun-Pál Gábor Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
6 Peremiczki Péter NyME GEO
7 Károlyi Vivien Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
8 Ludányi Regina Nyugat-Magyarországi Geoinformatikai Főiskola
9 Kereszturi Ákos Eötvös Loránd Tudományegyetem
10 Jung András Szent István Egyetem
11 Hartal István Széchenyi István Egyetem
12 Vörösné Merics Erzsébet NYME FFFK-GEO Térinformatika Tanszék
13 Persaits Gergő Szegedi Tudományegyetem, TTK, Természeti Földrajzi Tanszék
14 Novák Zalán Szegedi Tudományegyetem
15 Gáspár Csaba Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
16 Molnár Attila Szegedi Tudományegyetem
17 Szabó Dániel Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
18 Kiss Miklós Gábor Dénes Főiskola / Nagykanizsai Konzultációs Központ /
19 Németh Ákos Miskolci Egyetem Természetföldrajz - Környezettani Tanszék
20 Barton Gábor Szegedi Tudományegyetem
21 Vörös Árpád Tamás Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, UNIGIS tagozat
22 Lelleiné Kovács Eszter Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, UNIGIS tagozat
23 Göbölös Tamás Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet
24 Pirkhoffer Ervin Pécsi Tudományegyetem
25 Gyenizse Péter Pécsi Tudományegyetem
26 Finta Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
27 Nagyváradi László Pécsi Tudományegyetem
28 Nerpel Szabolcs Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
29 Hermann Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
30 Jakobi Ákos Eötvös Loránd Tudományegyetem
31 Fehér Szabolcs Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
32 Mondrák Vendel Pécsi Tudományegyetem
33 Zaletnyik Piroska Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
34 Naszádos-Szilágyi Márk Nyugat-Magyarországi Egyetem GEO
35 Speiser Ferenc Péter Veszprémi Egyetem, Automatizálás Tanszék
36 Szente-Varga Bálint Toldy Ferenc Gimnázium
37 Balogh Miklós Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológus szak
38 Pataki Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
39 Kopcsándi Péter Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
40 Bokodi Balázs Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
41 Kiszela Gergő Miskolci Egyetem Geotechnológia és Térinformatikai Intézet Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék
42 Weisz Attila Szegedi Tudományegyetem
43 Nagy Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
44 Gombosné Nagy Ildikó Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
45 Gulyás Éva Dóra Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
46 Burai Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
47 Gilyén András Szent Margit Gimnázium