2006-10-27

HUNGIS Alapítvány díjazta a 2006. évi diplomaterv, szakdolgozat és szakközépiskolai záródolgozat pályázat nyerteseit

Bíró László földmérő és térinformatikai technikus jelölt záródolgozatának címlapja
(Pollack Mihály Műszaki Középiskola). Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

HUNAGI Különdíjban részesült a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Informatikai Tanszék pályázója

Dr. Berencei Rezső, HUNGIS Alapítvány ügyvezető igazgatója szívességéből közreadjuk a 2006. évi diplomaterv- szakdolgozat és szakközépiskolai záródolgozatokra beérkezett pályaművek összefoglaló értékeléséről és díjazásáról hozott határozatot.
I.

Az egyetemi és főiskolai diplomaterv- és szakdolgozat-pályázatra határidőre beérkezett 10 pályázat, amelyek mindegyike megfelelt a kiírás tartalmi és formai követelményeinek.

A pályázatok oktatási intézmények szerinti megoszlása:
BME 2 pályamű
Kaposvári Egyetem 2 pályamű
Miskolci Egyetem 2 pályamű
Budapesti Corvinus Egyetem 1 pályamű
Pannon Egyetem 1 pályamű
Szegedi Tudományegyetem 1 pályamű
Veszprémi Egyetem 1 pályamű

Általános értékelés:
- A pályaművek mindegyike gyakorlati jellegű. Öt pályázó fejlesztést, öten alkalmazásokat mutattak be egy-egy konkrét feladat megoldásával. A feladatok megválasztása az esetek többségében nagyon jó, nyilván a kiírók jól ismerik azokat a problémákat, amelyek megoldására alkalmasak a térinformatikai alkalmazások.
- A pályaművek legtöbbjét a szakmai problémák szakszerű megoldása jellemzi.
- Általában a szép, gondos kivitelezés jellemzi a legtöbb pályaművet, jóllehet néhány pályázatban a fogalmazás nehézkes, a kifejezések nem pontosak.
Összességében mind mennyiségben, mind minőségben az idei pályázat eredményes volt, értékes pályaműveket küldtek be a pályázók.
Mind ezek alapján a bíráló bizottság véleményének meghallgatása után a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma a következő határozatot hozta:

I. díjra (50 000.- Ft.):
Papp Ágnes: Környezeti szempontú intelligens földminősítési rendszer térbeli
adatmodelljének tervezése és megvalósítása relációs adatbázis-
ban
(Pannon Egyetem, Automatizálási Tanszék, Műszaki Informatika Szak)

II. díjra (40 000 – 40 000.- Ft.):
Jombach Sándor: Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a tájépítészetben
(Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar)

Perényi Tamás: GPS információk megjelenítése 3D térképen
(Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport)

Tölgyesi János: Beszéd alapú mobil navigációs rendszer fejlesztése
(BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar)


III. díjra (30 000 – 30 000.- Ft.)
Kertész Imre: GPS/INS mérések térinformatikai elemzés
(BME, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

Somogyi Viola: Felszíni vízminőségi modellezés térinformatikai környezetben a
Veszprémi Séd egy szakaszán
(Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki és Kémiai Technológiai Tanszék)

Különdíjak:

Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)
Micsinai Richárd Péter: Vidékfejlesztési adatok GIS adatbázisba rendezése és
elemzése térinformatikai módszerekkel Somogy megyei
mikrotérségben
(Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Informatikai Tanszék)

graphIT Kft.
Barcsák Gergely: GEOMEDIA WEB MAP alatti geoinformatikai rendszer fejlesz-
tése
(Miskolci Egyetem, Földtani és Geofizikai Intézet, Geofizikai Tanszék)


II.

Az idei évben először írt ki az Alapítvány pályázatot szakközépiskolai térinformatikai tárgyú záródolgozatokra. A pályázatra 4 pályamű érkezett, ezeket a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola végzős hallgatói nyújtották be. Sajnálatos, hogy a többi szakközépiskolában nem éltek ezzel a lehetőséggel, pedig a pályázati felhívást 8(!) szakközépiskolába küldtük el.
Az előzetes feldolgozás alapján 3 pályamű került részletes szakmai bírálatra, 1 pályaműnek nincs térinformatikai vonatkozása.
A részletes szakmai bírálat alapján a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma
15 000 – 15 000.- forintos díjban részesítette:

Kovács Róbert: Tájfutó térkép készítése OCAD térképszerkesztővel
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

Kispál Gyula: Digitális domborzatábrázolás
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

Bíró László: Mikrodomborzatos terepmodell készítése
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

A díjak átadására a XV. Térinformatika az oktatásban c. konferencián került sor október 25-én.
Képriport: www.hunagi.hu Photo collection... Events ... 2006

Nincsenek megjegyzések: