2006-04-14

NTIS Vitaanyag (2006. március 13-i változat)

A Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia (NTIS) vitaanyag munkaváltozata véglegesítés előtt észrevételezése, szövegszerű javaslatok beküldése céljából március 16. óta a szakmai közösség számára is hozzáférhető a HUNAGI honlapján. Nyilvános ismertetésére a GIS Open 2006 konferencián került sor ( Bevezetés mértékadó referenciákkal itt ).
Az NTIS 5. irányelve foglalkozik a térinformatika és az oktatás kölcsönhatásának jelentőségével.
Maga a Vitaanyag (2006.03.13-i változat) itt található(361KB)

A HUNGIS Alapítvány részéről Dr. Selinger Sándor megjegyzései és javaslatai

Dr. Selinger Sándor dolgozószobájában. Gábor Dénes Főiskola, Kolozsvár.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2001.
"A Nemzeti Téradat Infrastruktúra megteremtésének és üzemeltetésének Stratégiája (NTIS) c. vitaanyag 5. , Térinformatika alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és ehhez a térinformatika eszközeinek felhasználása az oktatás teljes vertikumában alfejezetében foglaltakhoz.

A térinformatikai ismeretek elsajátításának érdekében javasolnám, hogy:

- a közoktatásban a térinformatika alkalmazását a helyfüggő ismeretekkel foglalkozó tantárgyak oktatásában - történelem, földrajz, környezeti ismeretek - felsorolását, egészítsük ki a fizika tantárgy ismereteivel (vonatkozási rendszerek, elektromágneses hullámok terjedése, képalkotás) is.
- szorgalmazzuk a Viewer típusú, nézegető – böngésző, térinformatikai szoftvereknek, a közoktatásban, iskolai segédanyagként történő széleskörű hasznosítását.
- más természettudományi tárgyakhoz hasonlóan, rendezzünk tanulmányi versenyeket a térinformatikai alapismeretek ill. ezek gyakorlati hasznosulásának tárgyköréből. Erre jó alkalmat adna a Föld- ill. a térinformatika világnapja adta rendezvénykeret.
- az ECDL keretében alkossuk meg, fakultatív modulként bevezethető térinformatikai alapismeretek c. modult. Ennek sikerorientáltságára jó példa lehet a most bevezetett ECDL Képszerkesztés modul.
- a Térinformatika c. lapban jelenjenek meg állandó rovatként az oktatással kapcsolatos aktuális kérdések, versenyfeladatok, diákoldalak.
- az egyetemi szakoktatásban vezessük be a vizuális térbeli (képi) információk térinformatikai alapú kiértékelésének gyakorlatát (toposzkópia).
- a Google Earth portál mintájára készítsük el Magyarország (a Kárpát-medence) térbeli adatbázisát.

Úgy gondolom, hogy a térinformatika különböző szintű oktatási keretrendszereiben létrehozott adatállományok széleskörű felhasználása, a nyilvános téradatokhoz történő hozzáférés elősegítésére az országos teleházak ill. az e-Magyarország pontok infrastruktúráját és szolgáltatásait is igénybe lehetne venni, a cél gyorsabb és gazdasági szempontokat is figyelembe véve hatékonyabb elérésének érdekében.

Budapest, 2006. 03. 26.
Dr. Selinger Sándor
c.egyetemi docens (BMKE), főiskolai tanár
(www.gdf.ro)


(Szerk. megjegyzése: A vélemény a Vitaanyag 2006.március 13-i változatához készült, átvezetése folyamatban van.)

2006-04-05

NTIS -5 Térinformatika az oktatás teljes vertikumában

NTIS 5 Irányelv témája:

A térinformatika alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és ehhez a térinformatika eszközeinek felhasználása az oktatás teljes vertikumában

A közoktatásban mielőbb meg kell kezdeni a térinformatika alkalmazását a helyfüggő ismeretekkel foglalkozó tantárgyak oktatásában (történelem, földrajz, környezeti ismeretek). Már az alap és középfokú oktatásban biztosítani szükséges a térinformatikai szemléletmód és kultúra megismerését. A diákoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy lakóhelyük környezeti állapotát és helyfüggő kulturális értékeit térinformatikai rendszerben tudják vizsgálni, bemutatni és kezelni. A felsőoktatásban fel kell készíteni a hallgatókat a térbeli információ „tudássá” alakításának képességére. Különösen fontos a már végzett tanítók, tanárok és oktatók továbbképzésének megoldása a térinformatika vonatkozásában. Az előzőekben leírtak megvalósításának fontos elemei a Web technológia alkalmazása az oktatásban, a szélessávú internet használat, és a téradat infrastruktúra legfontosabb elemeinek rendelkezésre állása.

Társszerkesztő:
Guszlev Antal
főiskolai adjunktus
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Főiskolai Kar
a.guszlev@gmail.com