2006-12-07

A HUNAGI diák- és hallgatói tagozata

Idén is az ESRI Magyarország a diáktagozat büszke szponzora egy ötven fős kontingens tagsági díjának átvállalásával

A hallgatói és diáktagság mentora Dr.Márkus Béla professzor, a Nyugat-Magyarország Egyetem Geoinformatikai Kar dékánja.
A soron következő elnökségi ülésen a főtitkár javaslatot tesz arra, hogy a tagozat tagjai maradhassanak a végzett diákok, hallgatók is alumni jelleggel, másrészről a tagozatban a középiskolások számát is növelni tervezzük az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága főtitkárának szíves közreműködésével.
A hallgatói és diáktagok gyakorlatilag ugyanazokban a szolgáltatásokban (hírlevelek, naplóhírek, dokumentumok, projektrészvételi lehetőség stb) részesülnek mint az intézményi szervezeti tagok a szavazási jog kivételével.

A tagozat névsora a jelentkezés sorrendjében az oktatóhely megnevezésével a következő:

1
Mikus Dezső
NyME GEO
2
Keszei Zoltán
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
3
Ódor Attila
Nyugat-Magyarországi Egyetem GEO UNIGIS tagozat
4
Varga Kinga
Georg-August Egyetem Göttingen, Földrajzi Intézet
5
Kun-Pál Gábor
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
6
Peremiczki Péter
NyME GEO
7
Károlyi Vivien
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
8
Ludányi Regina
Nyugat-Magyarországi Geoinformatikai Főiskola
9
Kereszturi Ákos
Eötvös Loránd Tudományegyetem
10
Jung András
Szent István Egyetem
11
Hartal István
Széchenyi István Egyetem
12
Vörösné Merics Erzsébet
NYME FFFK-GEO Térinformatika Tanszék
13
Persaits Gergő
Szegedi Tudományegyetem, TTK, Természeti Földrajzi Tanszék
14
Novák Zalán
Szegedi Tudományegyetem
15
Gáspár Csaba
Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
16
Molnár Attila
Szegedi Tudományegyetem
17
Szabó Dániel
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
18
Kiss Miklós
Gábor Dénes Főiskola / Nagykanizsai Konzultációs Központ /
19
Németh Ákos
Miskolci Egyetem Természetföldrajz - Környezettani Tanszék
20
Barton Gábor
Szegedi Tudományegyetem
21
Vörös Árpád Tamás
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, UNIGIS tagozat
22
Lelleiné Kovács Eszter
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, UNIGIS tagozat
23
Göbölös Tamás
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet
24
Pirkhoffer Ervin
Pécsi Tudományegyetem
25
Gyenizse Péter
Pécsi Tudományegyetem
26
Finta Béla
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
27
Nagyváradi László
Pécsi Tudományegyetem
28
Nerpel Szabolcs
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
29
Hermann Tamás
Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
30
Jakobi Ákos
Eötvös Loránd Tudományegyetem
31
Fehér Szabolcs
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
32
Mondrák Vendel
Pécsi Tudományegyetem
33
Zaletnyik Piroska
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
34
Naszádos-Szilágyi Márk
Nyugat-Magyarországi Egyetem GEO
35
Speiser Ferenc Péter
Veszprémi Egyetem, Automatizálás Tanszék
36
Szente-Varga Bálint
Toldy Ferenc Gimnázium
37
Balogh Miklós
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológus szak
38
Pataki Ildikó
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
39
Kopcsándi Péter
Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
40
Bokodi Balázs
Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
41
Kiszela Gergő
Miskolci Egyetem Geotechnológia és Térinformatikai Intézet Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék
42
Weisz Attila
Szegedi Tudományegyetem
43
Nagy Attila
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
44
Gombosné Nagy Ildikó
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
45
Gulyás Éva Dóra
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
46
Burai Péter
Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
47
Gilyén András
Szent Margit Gimnázium
48
Kamarási András
Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

További jelentkezés, feltételek:


http://geoweb.geo.info.hu/vhost/hunagi/index.htm

2006-12-05

Geodéziai és térinformatikai szakmérnök képzés a BME-n

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Általános- és Felsőgeodézia Tanszék szervezésében Geodéziai és térinformatikai szakmérnök képzés indul 2007. februárban.

Ágazatok:

- építőipari geodéziai ágazat
Szakfelelős: Dr.Krauter András c. egy.tanár, Koordinátor: Homolya András egy.adjunktus
- kataszteri ágazat
Szakfelelős: Dr. Kis Papp László egy.tanár, Koordinátor: Dr.Tikász Emese egy.adjunktus
- térinformatikai ágazat
Szakfelelős: Dr.Sárközy Ferenc egy.tanár, Koordinátor: Siki Zoltán egy.adjunktus
- GPS-navigációs ágazat
Szakfelelős: Dr.Ádám József egy.tanár, tanszékvezető, Koordinátor: Dr. Takács Bence egy.adjunktus

Képzési díj valamennyi ágazaton 120,000.- Ft/félév

Hsznos e-mail címek:
krauter@agt.bme.hu
homolya@agt.bme.hu
kispapp@agt.bme.hu
tikasz@agt.bme.hu
sarkozy@agt.bme.hu
siki@agt.bme.hu
jadam@epito.bme.hu
bence@agt.bme.hu
Tanszéki előadók:
Bacsa Ignácné ibacsa@freemail.hu
Perjés Andrea perjes@agt.bme.hu


Jelentkezés határideje: 2007. február 1.
Jelentkezések elfogadása a jelentkezési idő sorrendjében történik a korlátozott felvételi létszámra tekintettel.
Felvilágosítás:
titkarsag@geod.agt.bme.hu
Oktatási ügyek: 06-1/463-1146
Tanszék honlapja:
http://www.geod.bme.hu

Információk a Tanszék Jelentkezési felhívásának adatai alapján (2006. november)

2006-10-27

HUNGIS Alapítvány díjazta a 2006. évi diplomaterv, szakdolgozat és szakközépiskolai záródolgozat pályázat nyerteseit

Bíró László földmérő és térinformatikai technikus jelölt záródolgozatának címlapja
(Pollack Mihály Műszaki Középiskola). Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

HUNAGI Különdíjban részesült a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Informatikai Tanszék pályázója

Dr. Berencei Rezső, HUNGIS Alapítvány ügyvezető igazgatója szívességéből közreadjuk a 2006. évi diplomaterv- szakdolgozat és szakközépiskolai záródolgozatokra beérkezett pályaművek összefoglaló értékeléséről és díjazásáról hozott határozatot.
I.

Az egyetemi és főiskolai diplomaterv- és szakdolgozat-pályázatra határidőre beérkezett 10 pályázat, amelyek mindegyike megfelelt a kiírás tartalmi és formai követelményeinek.

A pályázatok oktatási intézmények szerinti megoszlása:
BME 2 pályamű
Kaposvári Egyetem 2 pályamű
Miskolci Egyetem 2 pályamű
Budapesti Corvinus Egyetem 1 pályamű
Pannon Egyetem 1 pályamű
Szegedi Tudományegyetem 1 pályamű
Veszprémi Egyetem 1 pályamű

Általános értékelés:
- A pályaművek mindegyike gyakorlati jellegű. Öt pályázó fejlesztést, öten alkalmazásokat mutattak be egy-egy konkrét feladat megoldásával. A feladatok megválasztása az esetek többségében nagyon jó, nyilván a kiírók jól ismerik azokat a problémákat, amelyek megoldására alkalmasak a térinformatikai alkalmazások.
- A pályaművek legtöbbjét a szakmai problémák szakszerű megoldása jellemzi.
- Általában a szép, gondos kivitelezés jellemzi a legtöbb pályaművet, jóllehet néhány pályázatban a fogalmazás nehézkes, a kifejezések nem pontosak.
Összességében mind mennyiségben, mind minőségben az idei pályázat eredményes volt, értékes pályaműveket küldtek be a pályázók.
Mind ezek alapján a bíráló bizottság véleményének meghallgatása után a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma a következő határozatot hozta:

I. díjra (50 000.- Ft.):
Papp Ágnes: Környezeti szempontú intelligens földminősítési rendszer térbeli
adatmodelljének tervezése és megvalósítása relációs adatbázis-
ban
(Pannon Egyetem, Automatizálási Tanszék, Műszaki Informatika Szak)

II. díjra (40 000 – 40 000.- Ft.):
Jombach Sándor: Távérzékelés alkalmazási lehetőségei a tájépítészetben
(Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar)

Perényi Tamás: GPS információk megjelenítése 3D térképen
(Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Tanszékcsoport)

Tölgyesi János: Beszéd alapú mobil navigációs rendszer fejlesztése
(BME, Villamosmérnöki és Informatikai Kar)


III. díjra (30 000 – 30 000.- Ft.)
Kertész Imre: GPS/INS mérések térinformatikai elemzés
(BME, Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék)

Somogyi Viola: Felszíni vízminőségi modellezés térinformatikai környezetben a
Veszprémi Séd egy szakaszán
(Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar, Környezetmérnöki és Kémiai Technológiai Tanszék)

Különdíjak:

Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI)
Micsinai Richárd Péter: Vidékfejlesztési adatok GIS adatbázisba rendezése és
elemzése térinformatikai módszerekkel Somogy megyei
mikrotérségben
(Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Informatikai Tanszék)

graphIT Kft.
Barcsák Gergely: GEOMEDIA WEB MAP alatti geoinformatikai rendszer fejlesz-
tése
(Miskolci Egyetem, Földtani és Geofizikai Intézet, Geofizikai Tanszék)


II.

Az idei évben először írt ki az Alapítvány pályázatot szakközépiskolai térinformatikai tárgyú záródolgozatokra. A pályázatra 4 pályamű érkezett, ezeket a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola végzős hallgatói nyújtották be. Sajnálatos, hogy a többi szakközépiskolában nem éltek ezzel a lehetőséggel, pedig a pályázati felhívást 8(!) szakközépiskolába küldtük el.
Az előzetes feldolgozás alapján 3 pályamű került részletes szakmai bírálatra, 1 pályaműnek nincs térinformatikai vonatkozása.
A részletes szakmai bírálat alapján a HUNGIS Alapítvány kuratóriuma
15 000 – 15 000.- forintos díjban részesítette:

Kovács Róbert: Tájfutó térkép készítése OCAD térképszerkesztővel
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

Kispál Gyula: Digitális domborzatábrázolás
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

Bíró László: Mikrodomborzatos terepmodell készítése
(Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola)

A díjak átadására a XV. Térinformatika az oktatásban c. konferencián került sor október 25-én.
Képriport: www.hunagi.hu Photo collection... Events ... 2006

2006-10-18

XV. Térinformatika az oktatásban konferencia

A "K" épület. Kép: Molnár József László, BCE TÁJK Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék szívességéből. HUNAGI fotógyűjtemény, 2006

XV. Térinformatika az oktatásban konferencia
Budapest, 2006. október 25
A konferencia programja itt
Bővebb információ:Dr. Berencei Rezső ügyvezető igazgató
HUNGIS Alapítvány1123 Budapest, Alkotás u. 25. V. ép.T/fax:061 356 6794, 30 525 0167
www. hungis.hu


Közel félszáz tagja van a HUNAGI hallgatói/diák tagozatának

HUNAGI büszke 47 hallgatói és diák tagjára!

Köszönet a mentornak Prof.Dr.Márkus Bélának,
a Nyugat Magyarország Egyetem Geoinformatikai Kar dékánjának és a
diáktagsági 50-es keret szponzorának az ESRI Magyarországnak.

Diáktagjaink a jelentkezés sorrendjében:

1 Mikus Dezső NyME GEO
2 Keszei Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
3 Ódor Attila Nyugat-Magyarországi Egyetem GEO UNIGIS tagozat
4 Varga Kinga Georg-August Egyetem Göttingen, Földrajzi Intézet
5 Kun-Pál Gábor Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar
6 Peremiczki Péter NyME GEO
7 Károlyi Vivien Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
8 Ludányi Regina Nyugat-Magyarországi Geoinformatikai Főiskola
9 Kereszturi Ákos Eötvös Loránd Tudományegyetem
10 Jung András Szent István Egyetem
11 Hartal István Széchenyi István Egyetem
12 Vörösné Merics Erzsébet NYME FFFK-GEO Térinformatika Tanszék
13 Persaits Gergő Szegedi Tudományegyetem, TTK, Természeti Földrajzi Tanszék
14 Novák Zalán Szegedi Tudományegyetem
15 Gáspár Csaba Budapesti Műszaki És Gazdaságtudományi Egyetem
16 Molnár Attila Szegedi Tudományegyetem
17 Szabó Dániel Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
18 Kiss Miklós Gábor Dénes Főiskola / Nagykanizsai Konzultációs Központ /
19 Németh Ákos Miskolci Egyetem Természetföldrajz - Környezettani Tanszék
20 Barton Gábor Szegedi Tudományegyetem
21 Vörös Árpád Tamás Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, UNIGIS tagozat
22 Lelleiné Kovács Eszter Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar, UNIGIS tagozat
23 Göbölös Tamás Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet
24 Pirkhoffer Ervin Pécsi Tudományegyetem
25 Gyenizse Péter Pécsi Tudományegyetem
26 Finta Béla Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
27 Nagyváradi László Pécsi Tudományegyetem
28 Nerpel Szabolcs Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
29 Hermann Tamás Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
30 Jakobi Ákos Eötvös Loránd Tudományegyetem
31 Fehér Szabolcs Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
32 Mondrák Vendel Pécsi Tudományegyetem
33 Zaletnyik Piroska Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
34 Naszádos-Szilágyi Márk Nyugat-Magyarországi Egyetem GEO
35 Speiser Ferenc Péter Veszprémi Egyetem, Automatizálás Tanszék
36 Szente-Varga Bálint Toldy Ferenc Gimnázium
37 Balogh Miklós Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológus szak
38 Pataki Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
39 Kopcsándi Péter Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
40 Bokodi Balázs Nyugat Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
41 Kiszela Gergő Miskolci Egyetem Geotechnológia és Térinformatikai Intézet Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék
42 Weisz Attila Szegedi Tudományegyetem
43 Nagy Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
44 Gombosné Nagy Ildikó Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
45 Gulyás Éva Dóra Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
46 Burai Péter Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskola
47 Gilyén András Szent Margit Gimnázium

2006-08-27

A GMES új elnevezésre kérnek iskolai közösségektől javaslatot


Új nevet keresnek a GMES programnak

A Global Monitoring of Environment and Security program elnevezése helyett keresnek valami egyszerűbbet és jobban kifejezőt az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságai.
A névkeresés pályázatos és azon az oktatási intézmények tanulóitól, várnak javaslatot. Feltétele és részletek a Magyar Űrkutatási Iroda honlapján itt,
pontosabban: itt
A GMES -ről és környezetéről bővebb a http://www.hunagi.hu honlap Hot issues: INSPIRE, GMES... menűpontjában.
A GMES hivatalos honlapjai itt (Európai Bizottságnál), illetve itt (Európai Űrügynökségnél)

2006-04-14

NTIS Vitaanyag (2006. március 13-i változat)

A Nemzeti Téradat Infrastruktúra Stratégia (NTIS) vitaanyag munkaváltozata véglegesítés előtt észrevételezése, szövegszerű javaslatok beküldése céljából március 16. óta a szakmai közösség számára is hozzáférhető a HUNAGI honlapján. Nyilvános ismertetésére a GIS Open 2006 konferencián került sor ( Bevezetés mértékadó referenciákkal itt ).
Az NTIS 5. irányelve foglalkozik a térinformatika és az oktatás kölcsönhatásának jelentőségével.
Maga a Vitaanyag (2006.03.13-i változat) itt található(361KB)

A HUNGIS Alapítvány részéről Dr. Selinger Sándor megjegyzései és javaslatai

Dr. Selinger Sándor dolgozószobájában. Gábor Dénes Főiskola, Kolozsvár.
Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2001.
"A Nemzeti Téradat Infrastruktúra megteremtésének és üzemeltetésének Stratégiája (NTIS) c. vitaanyag 5. , Térinformatika alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és ehhez a térinformatika eszközeinek felhasználása az oktatás teljes vertikumában alfejezetében foglaltakhoz.

A térinformatikai ismeretek elsajátításának érdekében javasolnám, hogy:

- a közoktatásban a térinformatika alkalmazását a helyfüggő ismeretekkel foglalkozó tantárgyak oktatásában - történelem, földrajz, környezeti ismeretek - felsorolását, egészítsük ki a fizika tantárgy ismereteivel (vonatkozási rendszerek, elektromágneses hullámok terjedése, képalkotás) is.
- szorgalmazzuk a Viewer típusú, nézegető – böngésző, térinformatikai szoftvereknek, a közoktatásban, iskolai segédanyagként történő széleskörű hasznosítását.
- más természettudományi tárgyakhoz hasonlóan, rendezzünk tanulmányi versenyeket a térinformatikai alapismeretek ill. ezek gyakorlati hasznosulásának tárgyköréből. Erre jó alkalmat adna a Föld- ill. a térinformatika világnapja adta rendezvénykeret.
- az ECDL keretében alkossuk meg, fakultatív modulként bevezethető térinformatikai alapismeretek c. modult. Ennek sikerorientáltságára jó példa lehet a most bevezetett ECDL Képszerkesztés modul.
- a Térinformatika c. lapban jelenjenek meg állandó rovatként az oktatással kapcsolatos aktuális kérdések, versenyfeladatok, diákoldalak.
- az egyetemi szakoktatásban vezessük be a vizuális térbeli (képi) információk térinformatikai alapú kiértékelésének gyakorlatát (toposzkópia).
- a Google Earth portál mintájára készítsük el Magyarország (a Kárpát-medence) térbeli adatbázisát.

Úgy gondolom, hogy a térinformatika különböző szintű oktatási keretrendszereiben létrehozott adatállományok széleskörű felhasználása, a nyilvános téradatokhoz történő hozzáférés elősegítésére az országos teleházak ill. az e-Magyarország pontok infrastruktúráját és szolgáltatásait is igénybe lehetne venni, a cél gyorsabb és gazdasági szempontokat is figyelembe véve hatékonyabb elérésének érdekében.

Budapest, 2006. 03. 26.
Dr. Selinger Sándor
c.egyetemi docens (BMKE), főiskolai tanár
(www.gdf.ro)


(Szerk. megjegyzése: A vélemény a Vitaanyag 2006.március 13-i változatához készült, átvezetése folyamatban van.)

2006-04-05

NTIS -5 Térinformatika az oktatás teljes vertikumában

NTIS 5 Irányelv témája:

A térinformatika alkalmazásához szükséges ismeretek elsajátítása és ehhez a térinformatika eszközeinek felhasználása az oktatás teljes vertikumában

A közoktatásban mielőbb meg kell kezdeni a térinformatika alkalmazását a helyfüggő ismeretekkel foglalkozó tantárgyak oktatásában (történelem, földrajz, környezeti ismeretek). Már az alap és középfokú oktatásban biztosítani szükséges a térinformatikai szemléletmód és kultúra megismerését. A diákoknak lehetőséget kell biztosítani, hogy lakóhelyük környezeti állapotát és helyfüggő kulturális értékeit térinformatikai rendszerben tudják vizsgálni, bemutatni és kezelni. A felsőoktatásban fel kell készíteni a hallgatókat a térbeli információ „tudássá” alakításának képességére. Különösen fontos a már végzett tanítók, tanárok és oktatók továbbképzésének megoldása a térinformatika vonatkozásában. Az előzőekben leírtak megvalósításának fontos elemei a Web technológia alkalmazása az oktatásban, a szélessávú internet használat, és a téradat infrastruktúra legfontosabb elemeinek rendelkezésre állása.

Társszerkesztő:
Guszlev Antal
főiskolai adjunktus
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Geoinformatikai Főiskolai Kar
a.guszlev@gmail.com